Filozofia metody

Masażu Pięciu Przemian©

Ujęcie Holistyczne już od starożytności zakładało, że wszystko jest JEDNYM i wszystkie elementy są ze sobą połączone. Zmiana jednego z elementów, nawet jeśli zauważona jest przez nas w ograniczonej przestrzeni, ma wpływ na wszystkie pozostałe i cały Układ. Przykładowo, w staro-hawajskiej koncepcji uzdrawiana stosuje się wzmacnianie i integrację wszystkich elementów (masaż całego ciała), a nie oddziaływanie tylko na jeden element, który w danym momencie jest w dysharmonii. Podobnie źródłowe założenia medycyny chińskiej, to skupienie uwagi na utrzymywaniu zdrowia i pielęgnowanie równowagi Całości na co dzień. W naszych współczesnych czasach można porównać to do szeroko rozumianej, aczkolwiek niedocenianej profilaktyki, włączając w to ciało, umysł, emocje i ducha.

Podejście holistyczne w głębszym rozumieniu wykracza daleko poza samego człowieka. Nie tylko chodzi bowiem o połączenie wszystkich elementów fizycznych i energetycznych, połączenie umysłu z ciałem i emocjami. Głębokie poczucie JEDNOŚCI integruje nas z całym światem zewnętrznym: otoczeniem, sytuacjami, manifestacją zdarzeń, relacjami z innymi, Naturą i całym Wszechświatem. Pomimo ogromnej różnorodności cały Wszechświat jest siecią powiązań, człowiek zaś jest nierozerwalną częścią środowiska naturalnego, w którym żyje. Dopiero współpracując z Całością i balansując w przepływach zmienności świata i Natury wokół, budujemy MOC i wewnętrzną JEDNOŚĆ. 

Jednocześnie, żyjemy w świecie różnorodności materii i doświadczamy różnych jakości manifestacji. Postrzegając Świat, jako zbiór odmiennych, indywidualnych elementów, z potrzeby nazwania i określenia tej różnorodności – ludzkość wytworzyła systemy podziałów i rozróżnień. Na polu medycyny, czy też uzdrawiania, powstały takie systemy jak: Siedem Żywiołów w filozofii Hawajskiej, trzy Doshe w Ayurvedzie, czy też Pięć Przemian/Elementów w koncepcji Chińskiej.

Zgodnie z tą ostatnią: całość Energii Kosmicznej i tej w ciele ludzkim, podlega nieustannym Przemianom, nabierając charakteru i jakości jednego z Pięciu Elementów:

ENERGIA METALU > to energia ruchu i przestrzeni, pozwala nam brać z życia to, co dla nas dobre i pożyteczne, a pozbywać się tego, czego już nie potrzebujemy, co nas jedynie obciąża i utrudnia nam ruch. Energia ta uczy nas odróżniać to, co istotne, od tego, co nieważne. Porządkuje, tworzy struktury, pozwala oddychać pełną piersią i porzucać zbędne życiowe balasty.

ENERGIA ZIEMI > jest podstawą, w oparciu o którą jesteśmy w stanie otoczyć troską nas samych i innych, być opiekuńczymi i pełnymi rodzicielskich uczuć, przyjaznymi i okazującymi współczucie innym ludziom, nie zapominając zarazem o nas samych. Daje stabilizację, poczucie bezpieczeństwa i ugruntowania.

ENERGIA OGNIA > dzięki tej energii potrafimy docenić beztroską, lekką stronę życia. Odczuwamy radość, szczęście i ciepło. Zawdzięczamy jej naszą aktywność, otwartość, zainteresowanie i ciekawość. To ona umożliwia nam intuicyjne rozpoznawanie tego, co dla nas dobre, a także zaakceptowanie nowych warunków życiowych. Jest też energią ochronną, dbającą o naszą odporność wewnętrzną i zewnętrzną.

ENERGIA WODY > jest źródłem wszelkiego życia. Dzięki niej odważnie rzucamy się w nurt egzystencji, akceptując nieustanny ruch i zmiany, cykl powstawania i przemijania. Czerpiemy z niej naszą siłę i zdolność wsłuchiwania się. Budujemy także zaufanie do istoty Życia.

ENERGIA DRZEWA > rozbudza naszą kreatywność i obdarza nas darem precyzyjnego spostrzegania. Dzięki niej gotowi jesteśmy wstępować na nowe ścieżki. Wpływa ona na powstawanie idei, wizji i planów. Odgrywa także ważną rolę przy podejmowaniu decyzji i przeistaczaniu pomysłów w rzeczywistość.

Energia witalna, krążąca w organizmie człowieka, w medycynie chińskiej nazywana jest CHI lub Qi. W ciele człowieka jest rozprowadzana po wszystkich częściach, poprzez system kanałów, zwanych MERIDIANAMI. Meridiany, zgodnie z Tradycyjną Medycyną Chińską, są ścieżkami energii wewnątrz całego ciała, zaopatrującymi także narządy wewnętrzne: serce, nerki, żołądek, pęcherz moczowy, wątrobę, śledzionę i trzustkę, płuca, pęcherzyk żółciowy i jelita.

Meridiany podlegają odpowiedniemu przyporządkowaniu, zgodnie z koncepcją Pięciu Przemian. Oznacza to, że krążąca w systemie Energia niesie ze sobą różne jakości i reprezentuje odmienny charakter, podążając różnymi Meridianami.

Cykle, które określają zmienność i rytmiczność Energii, to cykl dobowy oraz roczny. W tych przedziałach czasu doświadczamy wszystkich odcieni i całej różnorodności Energii. W układzie dobowym – 24godzinnym, na każdy z meridianów przypadają 2 godziny maksymalnej intensywności, przepływu kulminacyjnej fali. W układzie rocznym, takie przyporządkowanie obserwujemy odnośnie pór roku.

Pięć Przemian następuje po sobie w ustalonym układzie i powtarzalności. Jednakże dominacja którejś z nich w danym momencie, nie oznacza braku obecności pozostałych. Stąd też wynika potrzeba kompleksowego, całościowego ujęcia Energii w pracy z ciałem, umysłem i emocjami.

W Masażu Pięciu Przemian© pracujemy uwzględniając Cykl i porządek występowania po sobie Przemian, w ich naturalnym przepływie przez system meridianów w układzie dobowym. Technika ta obejmuje wszystkie jakości Energii i cały system meridianów, niezależnie od aktualnego, chwilowego stanu. Takie podejście wzmacnia wewnętrzną samo-świadomość wszystkich elementów i integruje ich pracę jako Całości. Jest też odzwierciedleniem Holistycznego pojęcia życia jako JEDNOŚCI, bez wyróżniania i separacji.

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close