Ogólne zasady kursów i szkoleń – Regulamin

OGÓLNE:

 • Body Mind Spirit Centrum realizuje KURSY, SZKOLENIA i Warsztaty, których ukończenie nie jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień zawodowych, w rozumieniu przepisów prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017r., w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. 2017.468)).
 • Uczestnicy zajęć szkoleniowych otrzymują poświadczenie udziału w zajęciach:
  > pozytywne ukończenie KURSU potwierdzane jest DYPLOMEM,
  > pozytywne ukończenie SZKOLENIA potwierdzane jest CERTYFIKATEM.
 • Udział w Warsztacie, przeznaczonym na potrzeby własne uczestnika, nie podlega certyfikacji.
 • Prezentowaną wiedzę uczestnicy mogą stosować na własną odpowiedzialność w ramach działalności, do której posiadają stosowne uprawnienia.
 • Realizujemy różne formy kursów, szkoleń i warsztatów, które angażują jednocześnie wszystkie obszary funkcjonowania: ciało, umysł, świadomość i emocje.
 • Spotkania Szkoleniowe prowadzone są dla małych, kameralnych grup (do 4, 6, 10 osób), natomiast spotkania warsztatowe-wyjazdowe, których zasadniczym elementem jest praca całej grupy, w jej interakcjach i współdziałaniu, organizowane są także dla grup większych.

PŁATNOŚCI I ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia przyjmowane są cały rok na: bodymindspirit@wp.pl . Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest mailem zwrotnym, zawierającym numer konta do wpłaty zaliczki. Brak wpłaty w terminie dwóch dni od zgłoszenia, powoduje jego anulowanie i udostępnienie miejsca innym zgłaszającym.
 • Jeśli w opisie kursu/szkolenia nie określono inaczej, miejsce na spotkaniu rezerwuje wpłata zaliczki 100%, w wysokości pełnej odpłatności za zajęcia.
 • W przypadku ewentualnej rezygnacji z udziału w spotkaniu wpłacona zaliczka będzie zwrócona, z potrąceniem 50zł opłaty za anulację.
 • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na spotkaniach, o udziale decyduje kolejność wpłat zaliczek. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie/szkoleniu, prosimy o niezwłoczne poinformowanie.
 • W przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z części trwających już zajęć, pełna odpłatność za zajęcia pozostaje bez zmian.

POZOSTAŁE:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania spotkania, w przypadku nie zebrania wystarczającej liczby uczestników. W takiej sytuacji wpłaty zaliczek podlegają pełnemu zwrotowi.
 • Udział w zajęciach jest dobrowolny, na własną odpowiedzialność uczestników. Ubezpieczenie we własnym zakresie uczestników.
 • W trakcie zajęć uczestnicy wykonują techniki/masaże na sobie nawzajem. Jeżeli korzystanie z metody, prezentowanej na kursie/szkoleniu, ograniczone jest przeciwwskazaniami – są one umieszczone w opisach.
 • Uczestnicy zobligowani są do zapoznania się z przeciwwskazaniami przed zgłoszeniem na kurs/szkolenie.
 • Zgłoszenie na Kurs/Szkolenie/Warsztaty równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem postanowień niniejszego REGULAMINU.
 • Zapisując się, przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, że informacje zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora, w celu informowania o działalności Centrum oraz spraw dotyczących właściciela danych. Wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia oraz realizacji usług Centrum. Obowiązek informacyjny RODO.
 • Informacje szczegółowe na temat kursu/szkolenia znajdują się w opisach. Dodatkowe zapytania prosimy kierować na : bodymindspirit@wp.pl .
Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close